Van ‘belangenspel’ naar ‘rollenspel’

Na de opstart met consent op onze shared context is het speelveld voor het ‘rollenspel’ gelegd. Een korte introductie van pipeline-model naar platform-model. Wij wilden met dit event bewerkstelligen om van een belangenspel naar een rollenspel te komen, en dat is gelukt! Deze kreeg diepte door de eenvoudigheid; de moeder van Ron op Airbnb. Hoe je op een eenvoudige manier door middel van het toevoegen van een extra rol een andere dynamiek kunt creëren.