De Veilige Bouwplaats

Door:
Christine Tuch
Gepubliceerd op:
28 september 2021
Leestijd:
5 minuten

‘De complexiteit van de moderne bouwplaats vraagt om een nieuwe manier van organiseren’

Veiligheid op de bouwplaats is een belangrijk thema voor alle participanten betrokken bij de bouwplaats. De complexiteit van de bouwplaats is enorm toegenomen en dat maakt dit thema een flinke opgave. Door deze complexiteit is een top down-oplossing niet meer toereikend om de gewenste verandering te realiseren. Het is tijd om gezamenlijk te denken vanuit de bottom up-benadering met een nieuwe manier van organiseren. Waarbij iedereen wordt betrokken om tot de juiste en meest relevante oplossingen te komen. De Veilige Bouwplaats start hier.

‘Draagvlak creëer je alleen als mensen zich gezien en gehoord voelen’

Veiligheid is hoe dan ook onlosmakelijk verbonden met gedrag. Als ander gedrag gewenst is, zullen we daar ook in moeten investeren. Niet gedacht vanuit financiële investeringen, maar eerder hoe we de randvoorwaarden scheppen zodat deze verandering kan ontstaan. Hoe we vanuit gezamenlijkheid een veiligheidscultuur kunnen creëren, waarbinnen iedereen mag bijdragen en zich ook vrij voelt om deze bijdrage te leveren. Een cultuur waarbinnen we dezelfde waarden uitdragen om een door iedereen gedragen verandering te realiseren. Waar je wordt beloond voor het veiliger maken van de werkomgeving voor je collega’s en voor jezelf. Niet alleen een fysiek veilige plek, maar ook een sociaal veilige plek. 

Ook voor Rockpit is ‘veiligheid’ een belangrijk thema. Waarbij we de bouwplaats medewerker centraal stellen. Een groep mensen met hart voor hun werk die logischerwijs graag het werk veilig wil doen. Samen met hen en keten partners wil Rockpit zich richten op het delen van relevante kennis aan de bouwplaats. Door met en van elkaar te leren, kunnen we sneller de juiste kennis uitleveren met gebruik van de juiste middelen en formats. Hierbij richten we ons op maximale kennisretentie. Maar ook op de interactie bij het leren en het samen bepalen van de relevantie van te behandelen kennis. 

‘Kennisretentie is de sleutel voor ‘parate veiligheidskennis’

We hebben in een week ongeveer 24 minuten beschikbaar om te leren. Dat is best even schrikken als je bedenkt welke programma’s, trainingen en e-learning trajecten we beschikbaar stellen voor de doelgroep. Zeker nu door onderzoek is gebleken dat 70% van het geheugen binnen de eerste 24 uur verloren gaat. We moeten dus zorgen dat we binnen deze 24 minuten op de juiste manier kennis delen die als relevant wordt ervaren. Tevens moeten we ervoor zorgen dat deze kennis, door doorlopend te leren, behouden blijft. 

Rockpit heeft voor parate veiligheidskennis de Safety Score ontwikkeld. Een game waar de bouwplaatsmedewerker continue zijn/haar eigen veiligheidskennis blijft toetsen. Collega’s kunnen elkaar doorlopend uitdagen om een battle tegen elkaar te spelen van slechts 7 vragen. Op een leuke manier beantwoorden ze, op een moment dat voor hen het beste schikt, binnen een kort tijdsbestek relevante veiligheidsvragen. Degene met de meeste juist beantwoorde vragen wint de battle. Door collega’s uit te dagen wordt doorlopend aan de eigen score gewerkt. Interactie maakt leren leuk en zorgt tevens voor nieuwe gespreksonderwerpen op de bouwplaats. Door het toevoegen van specifieke bedrijfscompetities kan een leuk en vernieuwend beloningssysteem worden ingezet en kan er spelenderwijs een verbinding worden gelegd binnen de organisatie. 

‘Interactie draagt bij aan ‘samen leren’ en verhoogt de relevantie van de te behandelen kennis voor de bouwplaats’

We toetsen door middel van de Safety Score de kennis van de bouwplaats medewerkers. Ook kunnen we uit de analyse tevens goed inzichtelijk maken, waar een tekort aan specifieke kennis bestaat.

Op basis van deze inzichten kan een opdrachtgever of uitvoerder direct actie ondernemen om op een specifiek thema een interactieve toolbox of een ‘agile’ online sessie in te plannen met een kennisexpert. 

De Rockpit Toolbox is een toolbox waar we op de bouwplaats met elkaar aan de slag gaan. Het gewoon doen! We verdoen geen tijd met presentaties, maar we steken de handen uit de mouwen. Gedurende de praktijk ontstaat er vanuit de opdracht de noodzakelijke interactie, deelt men met elkaar wat lukt en niet lukt en zorgen we dat er onderling een hoge mate van plezier aanwezig is.

De online ‘agile’-sessies draaien om een specifiek leerobject, waar de medewerkers meer informatie kunnen krijgen, een extra instructie over de werkwijze en met collega’s ervaringen kunnen delen. Samen met de expert kunnen ze bij aanvang van de sessie afstemmen wat zij voor hun praktijk relevant vinden en graag willen behandelen. De sessie draait volledig op interactie: vraag & antwoord. Hiermee verhogen we de interactie van alle deelnemers door ze als ‘vakmensen’ met elkaar te laten discussiëren over het betreffende onderwerp. 

Door middel van het tweerichtingsverkeer wordt er meer relevantie toegevoegd aan de behandelde stof en zal de kennisexpert tevens leerzame inzichten verkrijgen in de werkelijke leerbehoeften van de bouwplaats medewerkers. Dit draagt weer bij tot het verfijnen van de te behandelen leerobjecten voor volgende sessies. 

‘Alle goede intenties starten uiteindelijk ook pas met een begin…’

Initiatieven die zich richten op het werkelijk veiliger willen maken van de bouwplaats draagt Rockpit een warm hart toe. We zijn zeer verheugd met het initiatief van De Veilige Bouwplaats om, samen met een diversiteit aan ketenpartners, vanuit kennisdeling en transparantie een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid. Met elkaar belangrijke thema’s aanpakken, de kennis daar brengen waar het relevant en noodzakelijk is en veiligheids-content te maken die ontbreekt of niet beschikbaar is in het gewenste format. 

Als een eerste partner-bijdrage aan dit initiatief heeft Rockpit voor De Veilige Bouwplaats een game beschikbaar gesteld: Generieke Poortinstructie. 

Deze gratis game is beschikbaar voor iedere bouwplaatsmedewerker om zich makkelijk en met weinig tijdsinvestering voor te bereiden op de minimale vereiste veiligheidskennis en om kennis te maken met een ‘nieuwe’ manier van leren. 

En zoals reeds gezegd, het middel maakt niet direct de oplossing; het is een begin… Een begin om samen een door iedereen oprecht gedragen cultuurverandering te realiseren. 

Wil je meer weten over De Veilige Bouwplaats? Kom in contact

DELEN

Christine Tuch

Meer van dit

Meer veiligheid in je emailbox?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van De Veilige Bouwplaats. Dan bouwen we samen aan een veiligere werkplek voor iedereen in de bouw. 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.