Gedragsstijlen

Door

Rob van Vroenhoven

Goed gedrag vinden we normaal op de bouwplaats. Maar wat is gedrag eigenlijk? Waarom vertonen mensen afwijkend gedrag en waar komt dat vandaan? Rob haalt met zijn deelnemers in een interactieve toolbox de individuele gedragsstijlen naar boven. Samen bekijkt de groep op welke manier zij beter op elkaar kunnen afstemmen in de communicatie.

Toolbox

Gedragsstijlen

Iedereen heeft een eigen perceptie op de werkelijkheid. Op basis van de typologie van Jung betekent dit dat bij eenzelfde waarneming de ‘4 kleuren’ ieder eigenlijk een andere werkelijkheid waarnemen. Daar waar we denken hetzelfde waar te nemen, blijken we dus vaak niet op één lijn te zitten. Rob zal de deelnemers interactief meenemen in een eerste bewustwording van de gedragsstijlen en de invloed die deze hebben in de onderlinge (non-)verbale communicatie. Waarom doen we de dingen die we doen en waarom doen we de dingen niet, die we niet doen. Tijdens deze toolbox brengt Rob met de deelnemers in kaart wat hun meest dominante kleur is en geeft hij inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van iedere kleur. Wat drijft iemand, wat is de meest diepliggende angst en welk gedrag vertoont iemand als deze angst werkelijkheid wordt. Spelenderwijs en met veel humor krijgt een team inzicht in hoe zij effectief met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.

Over

Rob van Vroenhoven

Rob van Vroenhoven is een doorgewinterde trainer o.a. op het gebied van communicatie en practitioner van Insights Discovery. Hij kan op een makkelijke manier de groepsdynamiek vertalen naar zichtbaar gedrag en de dynamiek die daaruit voortkomt. Welke voordelen en welke nadelen heeft deze dynamiek en hoe kun je het groepsproces met elkaar versterken. Wat betekent deze dynamiek voor de werkzaamheden die gedaan moeten worden? Welke invloed kan het hebben met betrekking tot het effectief en prettig communiceren met elkaar?

De gebruikte methodes

Gedrags-stijlen