Wat hebben onze inspanningen tot nog toe opgeleverd? 

Door:
De redactie
Gepubliceerd op:
5 september 2023
Leestijd:
4 minuten

De Veilige Bouwplaats heeft niet stilgezeten. Middels vele gesprekken met een verscheidenheid aan bouwplaats participanten, hebben wij de volgende gereedschappen samen met onze partners ontwikkeld:

De Safety Score

De Safety Score is een veiligheidsgame (battlequiz) die samen met onze partner Rockpit is ontwikkeld. De Veilige Bouwplaats staat op het punt om dit product volledig over te nemen van Rockpit, zodat het volledig in beheer van de stichting komt. De Safety Score onderscheidt zich door een samensmelting van BHV, VCA en Veilig Werken op Hoogte, die volledig is afgestemd op de bouwplaats. Het bevat geen kennis die niet relevant is voor de bouwplaats. 

Daarnaast is de Safety Score gericht op kennisretentie. We kunnen met kennis alleen invloed hebben op houding en gedrag, wanneer dit parate kennis is. De Safety Score dient regelmatig gespeeld te worden om de score op groen/goed te houden. Slimme algoritmes monitoren het kennisniveau en vertellen de spelers, wanneer er weer gespeeld moet worden.

De Safety Score maakt het mogelijk om competities te organiseren. Hier zijn verschillende formats voor ontwikkeld en de competities kunnen op bedrijfs-, regionaal en ook landelijk niveau georganiseerd worden. Middels prijzen kan de sector het spelen van de competities promoten. De Safety Score maakt het tevens mogelijk om op een positieve manier over de inspanningen op veiligheid te communiceren. De speldata biedt talloze statistieken die voor dit doel gebruikt kunnen worden.

De Safety Game

Door verschillende bouwplaats-participanten rond innovatietafels samen te brengen is de Safety Game ontstaan. De groep deelnemers is ervan overtuigd dat we een veiligheidscultuur missen op de bouwplaats. Een breed gedragen en eenduidige veiligheidscultuur. Er is geen kennisprobleem; alle kennis is aanwezig. Als er al een kennisprobleem zou zijn, ligt dit op het vlak van hoe deze kennis wordt getoetst en gedistribueerd, maar zeker niet op het vlak van wat deze kennis zou moeten zijn.

De Safety Game is een serious game en heeft tot doel om het gewenste veiligheidsgedrag en -bewustzijn op een bouwplaats uit te lokken. Bij herhaling dit gedrag vertonen, maar het ook zichtbaar maken, zorgt ervoor dat het onderdeel van de bouwplaatscultuur kan worden.

Door de Safety Game te spelen, bouwt de sector een track record op van adequaat opgeloste onveilige situaties. We kunnen patronen gaan herkennen. We kunnen oplossingen verheffen tot standaarden en onoplosbare problemen escaleren naar het kantoor. Ook hier creëren we de potentie om positief te communiceren over hoe de sector werkt om de bouwplaats veilig te maken. De speldata levert weer een stroom van statistieken over wat wel goed gaat op de bouwplaats.  Ook hier is er de mogelijkheid om competities te organiseren op verschillende niveaus.

De Safety Culture Toolboxen

Wanneer er één ding uit onze innovatierondes naar boven is gekomen, is het wel dat individuele veiligheid in de handen ligt van de collega’s op de bouwplaats. Voor ons een stevige impuls om alle initiatieven op het gebied van de Safety Culture ladder van harte te ondersteunen, waarbinnen wij een sterke focus hebben op de ‘Safety Culture’. 

We hebben twee sets van toolboxen ontwikkeld, gericht op Houding & Gedrag. Eén is opgebouwd in samenwerking met een expert uit de wereld van de Special Forces. Binnen deze legereenheid is de onderlinge verbinding door vertrouwen en saamhorigheid de belangrijkste factor om weer veilig thuis te komen van een missie. Het motto is ‘het onmogelijke mogelijk maken’. Maar dat behoort niet alleen toe aan de Special Forces. Iedereen kan het onmogelijke mogelijk maken. Wij kunnen als bouwsector veel van deze experts leren en op het vlak van veiligheid ook het onmogelijke mogelijk maken. 

De andere set van toolboxen richt zich op communicatie. Hier werken we met kennis en methodieken die vroeger hoofdzakelijk voor verkooptrainingen werd gebruikt. Deze kennis is in samenwerking met experts breed toepasbaar gemaakt in de context van de bouwplaats. De kracht van effectieve communicatie moet niet worden onderschat en is iets dat we moeten leren; niet alleen op de bouwplaats. 

De Safety Culture Toolboxen hebben een groot voordeel ten opzichte van kennis-georiënteerde toolboxen. Ze zijn relevant voor iedere bouwplaatsmedewerker en kunnen  daardoor op ieder moment worden gegeven  voor iedereen die op dat moment op de bouwplaats aanwezig is. Daarnaast organiseren wij ook train-de-trainer sessies, zodat ieder bedrijf in staat wordt gesteld om (op termijn) deze toolboxen zelf te organiseren.

Samen creëren wij een Veilige Bouwplaats

Wij zijn actiegericht en willen samen met partners en deelnemers doelen en oplossingen naar de bouwplaats aanleveren. Hiervoor hebben wij jullie nodig, om dit samen te realiseren. 

Kunnen wij een aantal bouwplaatsmedewerkers voor een korte sessie lenen? Neem dan contact met ons op via 026 – 3397263 of mail naar support@deveiligebouwplaats.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen over de Veilige Bouwplaats? Wij staan u graag te woord.

Wie doet ermee?

DELEN

Meer van dit

Meer veiligheid in je emailbox?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van De Veilige Bouwplaats. Dan bouwen we samen aan een veiligere werkplek voor iedereen in de bouw. 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.